Video

WHEN LOVE IS CALLING
AKOBY SA NIČ NESTALO
MÔJ EXUPÉRY
SRDCE KOTVA KRÍŽ
TO ČO JE VZÁCNE
HRAL NA TRÚBKU
SEN