Plameň dvíha nás (All Stars)

https://www.barbarahascakova.com/sites/default/files/plamen_dviha_nas.mp3
Typ: 

Songs & Lyrics

Lyric:

Búvaj, dieťa krásne

búvaj dieťa krásne
uložené v jasle
búvaj, búvaj batoľa
milostivé jezuľa
budeme ťa kolísať
abys mohol dobre spať
ježišku náš milý
aby sa ti snili
veľmi krásne sny
veľmi krásne sny
drozdy a hrdličky
chystajte pesničky
nech sa dieťa poteší
na tom našom salaši
spev škovránka slávika
k tomu pekná muzika
my budeme s vami
spievať za jaslami
synu milému
synu milému

búvaj, dieťa krásne
búvaj, dieťa krásne