Sólové albumy

Los rayos de la Luna 
Los rayos de la Luna 
La Luna 
La Luna 
My lover 
My lover 
(don't) give it up with my body, 
give it up with my soul again. 

Tonight I wanna dance upon a moon 
wanna dance until it's morning 
which I know it's gonna be. 
In the light of the brightest star at sky 
I will tell the little story 
which I know it's gonna be. 

To čo je vzácne 
Mám náruč snov 
čo prídu vždy s tmou 
A chránia môj smiech, kým ťa niet 
Som vietor búrka aj dážď 
Len láskou ma zviaž 
Keď ľúbim, tak smiem viacej chcieť 
Ja mám čo mám 
To čo je vzácne je len v nás 
To čo je vzácne musím nájsť 
Boh nad všetkým z výšky drží stráž 
Ja mám čo mám 
To čo je vzácne patrí nám 
To čo je vzácne so mnou chráň 
Svet ozajstných prianí v sebe mám 

Ty si slnko, ja som dážď 
Ty si slnko, ja som dážď 
Domov pôjde každý zvlášť 
Si krásne iný, to už viem 
Aj tak ťa veľmi chcem 
Ja som závoj, ty si nôž 
Občas bolíš ako lož 
Si zvláštne iný, to už viem 
Aj tak ťa veľmi chcem 

Ty si sa mi prihodil 
Ty si sa mi stal 
Pribíjaš ma zas na kríž 
Objímaš ma ako šál 

Som december, ty si máj 
Máš v prstoch hudbu, tak mi hraj 
Si krásne iný, to už viem 
Aj tak ťa veľmi chcem 

So Tell Me 
In this time I won't cry for a happiness 
In this rhyme's hidden voice of your tenderness 
So tell me how you've longed for me 
like shade of angel's wing 
to put it tired down 
I love you more and more 
I hope this is forever 
Your love is what I want 
So tell me where you've been so long 
and time was running high 
like wild horse in the praire 
I love you more and more 
I hope this is forever 
Your love is what I want 

Hlas (11.12.1979) 
Keď v nás chvíľu stíchne čas, prišlo dieťa 
A tmou náhle láskavo hviezdy svietia 
Hviezdy svietia 
Keď v nás zrazu znie ten hlas, pieseň krásy 
Pred ním svet sa pokloní, budí spiacich 
Ten hlas budí spiacich 
Znej nám tmou, tou tmou vzájomnou 
Vždy znej nám tmou 
Nado mnou krúž nádherný a môj 

Prosím oheň, aby ďalej hrial 
Prosím lásku, aby medzi ľuďmi bola 
Prosím vodu, nech hasí nám smäd 
A Teba Bože naspäť na zem volám 

Slovenčina

Stránky