Ostatné

Búvaj, dieťa krásne

búvaj dieťa krásne
uložené v jasle
búvaj, búvaj batoľa
milostivé jezuľa
budeme ťa kolísať
abys mohol dobre spať
ježišku náš milý
aby sa ti snili
veľmi krásne sny
veľmi krásne sny
drozdy a hrdličky
chystajte pesničky
nech sa dieťa poteší
na tom našom salaši
spev škovránka slávika
k tomu pekná muzika
my budeme s vami
spievať za jaslami
synu milému
synu milému

búvaj, dieťa krásne
búvaj, dieťa krásne

Save the jungle

Jungle, we have to save, I said
Jungle, I have to save, I said
Jungle, you have to save, I said
Jungle, we have to save.

REF.:
We save the jungle for us
We save the jungle for us
We save the jungle for us
We save the jungle for us.
RAP 1:
We save the jungle, have more trees
We save the animals, they wanna live free
We save the jungle, I'll let you hear the drum
We need breath, we need oxygen.

I wish an another day

REF.:
I wish an another day, to be with you again
I wanna call your name, I pray everyday
I wish an another day, so please can't you stay
To love me everyday, because I want you
I wish an another day
RAP 1:
I wish an another day, I wanna be with you all the time
I wanna hold your hand, I wanna feel yor touch
When you're faraway,I write your name on the line
I want you back, 'cause I love you, love you so much

Forever friends

REF:
We know the story, my life is glory
But more things are changing, friendships are breakin'
I'm now hopin', that you stay forever by me
'cos I remember, what's happened to me

My dream

REF:
My dream will come true in the world of music
My dream will come true with you

RAP 1:
You give me the reason to make the music for you
You adore my music and we adore you
What you wanna hear is comin' to you very soon
We meet you and my dream will come true
RAP 2:
We love ya all on a concert, on a disco
We start the show we say 1,2,3 ready go
I'm gonna do, what like and I'm gonna do it for ya
I'm so happy, 'cause my dream will come true

I'm free

I'm free, I'm free, I love this way
I know, what I say
I'm free, I love this way, I'm free

Keď príde láska
INTRO:
Keď láska príde k tebe, tak ju skús vážne brať
Keď láska príde, tak ju nenechaj vonku stáť
Keď láska príde k tebe, tak jej skús šancu dať
Možno sa ešte vráti, možno sa v diaľke stratí...

Stránky