1999 - Martin Babjak - Poetica (Duety)

To čo je vzácne

Mám náruč snov
čo prídu vždy s tmou
A chránia môj smiech, kým ťa niet
Som vietor búrka aj dážď
Len láskou ma zviaž
Keď ľúbim, tak smiem viacej chcieť
Ja mám čo mám
To čo je vzácne je len v nás
To čo je vzácne musím nájsť
Boh nad všetkým z výšky drží stráž
Ja mám čo mám
To čo je vzácne patrí nám
To čo je vzácne so mnou chráň
Svet ozajstných prianí v sebe mám