To čo je vzácne

https://www.barbarahascakova.com/sites/default/files/to_co_je_vzacne-b.mp3
Typ: 

To čo je vzácne

Mám náruč snov
čo prídu vždy s tmou
A chránia môj smiech, kým ťa niet
Som vietor búrka aj dážď
Len láskou ma zviaž
Keď ľúbim, tak smiem viacej chcieť
Ja mám čo mám
To čo je vzácne je len v nás
To čo je vzácne musím nájsť
Boh nad všetkým z výšky drží stráž
Ja mám čo mám
To čo je vzácne patrí nám
To čo je vzácne so mnou chráň
Svet ozajstných prianí v sebe mám

Je stále pár správnych miest
Kam vrátiť sa smiem
Keď smútok zlých dní skúša nás
Ja viem čo môžem si priať
A viem o čo stáť
Sny pália vždy viac Viac než mráz

Ja mám čo mám
Aj keď sa tu práve neviem nájsť
Už viem, že to vzácne je len v nás
Boh nad všetkým z výšky drží stráž
Ja mám čo mám
No tak mi láska prosím ver
Neber mi kľúč od tajných dvier
Svet ozajstných prianí v sebe mám
Mám, máš

Ja mám čo mám
Veď to čo je vzácne je len v nás
Len to čo je vzácne musím nájsť
Boh nad všetkým z výšky drží stráž
Ja mám čo mám
Veď to čo je vzácne patrí nám
Len to čo je vzácne so mnou chráň
Svet ozajstných prianí v sebe máš
Máš, máš

Aj keď sa práve neviem nájsť
Viem, že to vzácne je len v nás
Na tom mi stále záleží
Ooh, Ooh
No tak mi láska prosím ver
Neber mi kľúč od tajných dvier
Pre všetko krásne môžme, môžme, môžme...
Ooooh...
...žiť

Ja viem čo smiem si tajne priať
Svoj smiech si nedám vziať
Aj výška je pád

Songs & Lyrics

Lyric:

To čo je vzácne

Mám náruč snov
čo prídu vždy s tmou
A chránia môj smiech, kým ťa niet
Som vietor búrka aj dážď
Len láskou ma zviaž
Keď ľúbim, tak smiem viacej chcieť
Ja mám čo mám
To čo je vzácne je len v nás
To čo je vzácne musím nájsť
Boh nad všetkým z výšky drží stráž
Ja mám čo mám
To čo je vzácne patrí nám
To čo je vzácne so mnou chráň
Svet ozajstných prianí v sebe mám

Je stále pár správnych miest
Kam vrátiť sa smiem
Keď smútok zlých dní skúša nás
Ja viem čo môžem si priať
A viem o čo stáť
Sny pália vždy viac Viac než mráz

Ja mám čo mám
Aj keď sa tu práve neviem nájsť
Už viem, že to vzácne je len v nás
Boh nad všetkým z výšky drží stráž
Ja mám čo mám
No tak mi láska prosím ver
Neber mi kľúč od tajných dvier
Svet ozajstných prianí v sebe mám
Mám, máš

Ja mám čo mám
Veď to čo je vzácne je len v nás
Len to čo je vzácne musím nájsť
Boh nad všetkým z výšky drží stráž
Ja mám čo mám
Veď to čo je vzácne patrí nám
Len to čo je vzácne so mnou chráň
Svet ozajstných prianí v sebe máš
Máš, máš

Aj keď sa práve neviem nájsť
Viem, že to vzácne je len v nás
Na tom mi stále záleží
Ooh, Ooh
No tak mi láska prosím ver
Neber mi kľúč od tajných dvier
Pre všetko krásne môžme, môžme, môžme...
Ooooh...
...žiť

Ja viem čo smiem si tajne priať
Svoj smiech si nedám vziať
Aj výška je pád